Title
ชื่อเครื่องมือเครื่องใช้ สุ่มปลาดุก

Description
คำอธิบาย สุ่มปลาดุกมีรูปร่างรูปทรงเฉพาะต่างจากสุ่มจับปลาทั่วไป ใช้สุ่มจับปลาดุกในแหล่งน้ำที่เริ่มแห้งมีโคลนตม พบเห็นน้อยมาก คาดว่าจะไม่มีการประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นมาอีก ดังนั้น จึงอาจเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่คงเหลือให้เห็นเพียงรูปร่าง รูปทรง และคำบอกเล่าจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน ๆ ที่เคยใช้ เคยมี           ปลาดุกเป็นปลาที่พบเห็นได้ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ปัจจุบันมีการเพาะผสมขยายพันธุ์เป็นปลาเศรษฐกิจที่มีขายทั่วไป แต่ปลาดุกดั้งเดิมเป็นปลาดุกบ้านหากินตามธรรมชาติ มีรสชาติดีประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่าง เป็นที่นิยมมาก ไม่มีเกล็ด ผิวลื่น ที่ริมปากมีหนวดใช้สัมผัสรับรู้ หาอาหาร ริมด้านข้างคอมีครีบสองข้าง มีเงี่ยงปลายแหลมติดอยู่ด้านหน้าครีบ หากถูกเงี่ยงปลาดุกทิ่มแทงเป็นแผลจะเจ็บปวดมาก บางคนแพ้อาจปวดบวมเป็นไข้ หนาวสั่น สร้างความกลัวให้แก่ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บจากเงี่ยงปลา และไม่ใคร่กล้าจับปลาดุกด้วยมือเปล่าอีก           สุ่มปลาดุก ถูกคิดสร้างขึ้นมาใช้แก้ปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าจับปลาในโคลนตม ทำจากตอกไม้ไผ่เหลาเป็นตอกแบนและตอกกลม โดยใช้ตอกแบนที่มีความหนา ใช้เป็นตอกตั้งจำนวน 17 เส้น สานขึ้นรูปที่ปากด้านล่างให้ปากกว้างมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 18 เซนติเมตร สานให้คอดแคบเป็นกรวย ใช้ตอกกลมสาน วนขึ้นประมาณ 20 เซนติเมตร แล้วใช้ตอกแบนสานต่อไปถึงที่เอว คอดแคบประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร จากนั้นจึงผายเส้นตั้งให้กว้างออก สานต่ออีก 20 เซนติเมตร แล้วใช้ตอกกลมสานต่อไป พร้อมกับค่อย ๆ ทำให้ตอกตั้งคอดแคบลงที่ปลายอีก 20 เซนติเมตร ที่ปลายจะสานตอกกลมชิดให้แข็งแรง เป็นช่องเทปลาออก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ตัดริมข้างปากด้านล่างออกเป็นช่องประตู สูงจากพื้น 8 เซนติเมตร กว้าง 4 เซนติเมตร ใช้ผ้ารัดรอบปากประตู ที่เอวทำงาสวมเข้าไปในปากสุ่มให้ปลายงาชี้ขึ้นด้านบน ปากงาสวมแน่น ติดแน่นกับเอวสุ่ม สุ่มปลาดุกมีความสูงจากปากถึงเอว 20 เซนติเมตร จากเอวถึงด้านบน 40 เซนติเมตร รวมแล้วมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร            วิธีใช้ จะใช้ช่วงหลังการเก็บเกี่ยวคือฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยจะวิดสูบน้ำออกจากสระหรือหนองน้ำตื้น หากแหล่งน้ำนั้นมีโคลน และมีปลาดุกดิ้นบนผิวโคลน การจับปลาค่อนข้างยากเพราะปลาดิ้นหนีมุดอยู่ในโคลน ดังนั้น หากเห็นปลาดุก ก็จะใช้ปากสุ่มครอบตัวปลากดสุ่มลงในพื้นโคลน ใช้เท้าย่ำลงในช่องประตู ไล่ปลาให้หนีผ่านงาขึ้นด้านบน ปลาดุกจะติดอยู่ในช่องด้านบน จากนั้นจึงหงายปากขึ้นเทปลาดุกออกทางช่องปลายด้านบน  
วัสดุ
ไม้ไผ่
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม/ซ่อน...

Classifications
ประเภท เครื่องมือจับสัตว์
คำสำคัญ ปลาดุก

Location
แหล่งข้อมูล พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก
ที่อยู่ บ้านหนองตลาดควาย ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ละติจูด 14.9956187
ลองจิจูด 102.9153901

People
ผู้เขียน ทำนุ วรธงไชย

Time
วันที่เขียนข้อมูล 0000-00-00
วันที่สำรวจข้อมูล 0000-00-00
วันที่เผยแพร่ 2016-12-15 15:31:59
วันที่อัพเดทข้อมูล 2021-05-13 16:22:13

Provenance
รหัส
01_002

References
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ทำนุ วรธงไชย. 2551. ล่า ดัก จับ กับ ดัก อีสาน. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

 


แสดงข้อมูลเพิ่มเติม/ซ่อน...


Collection
คอลเล็กชัน เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน
ดูฐานข้อมูลฉบับเต็ม

Citation
ส่งออก BibTeX

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). สุ่มปลาดุก. สืบค้น 1 เมษายน 2566. จาก https://www.sac.or.th/databases/traditional-objects/th/equipment-detail.php?ob_id=2


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). สุ่มปลาดุก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.sac.or.th/databases/traditional-objects/th/equipment-detail.php?ob_id=2. (วันที่ค้นข้อมูล : 1 เมษายน 2566).


Reviews

Rating average score

5.0 ★★★★★ 1 reviews
Write Review

User: ****

★★★★★ 4 months ago

ได้ความรู้ดีมากครับ