ติดต่อเรา (Contact us)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


  • ที่อยู่: เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  • โทรศัพท์: 02 8809429 (one database ต่อ 3803)
  • โทรสาร: 02 8809332
  • อีเมล: database@sac.or.th
  • เว็บไซต์:  http://sac.or.th
  • https://www.facebook.com/sac.anthropology